Wooden shingleslogoHome page | How to contact us | Service map |
gonty drewnianegonty drewnianewielka brytania UK    francja FR    polska PL    włochy IT 
gonty drewnianegonty drewniane

Wooden shingles

We produce high quality roof and elevation wooden shingles
gonty drewniane
gonty drewnianegonty drewniane
gonty drewnianegonty drewniane
Wentylacja

Każde pokrycie gontami potrzebuje ciągłego, równomiernego na – i odpowietrzania, tak aby gonty po zawilgoceniu (opady ) mogły możliwie szybko wyschnąć.

Między konstrukcją dolną ( deskowanie dachu i krookwie dachowe przy pokryciach dachowych, obmurze przy elewacjach ściennych ) a pokryciem z gontów musi być zapewniona wystarczająca wentylacja przez łaty zabezpieczające.

Przy nachyleniach połaci dachu od 40 ' do 90 ' ,przy gontach łupanych łaty zapezpieczające powinny mieć grubość przynajmniej 24 mm, a przy gontach ciętych – 30 mm.Przy małych nachyleniach dachu zaleca się zwiększyć odpowiednio przekrój wentylacyjny.

Nie radzimy układać gontów bezpośrednio na papie dachowej, ponieważ z powodu braku wentylacji mogą powstać ogniska gnilne i wtedy trwałość gontów znacznie się zmniejsza.

gonty drewnianegonty drewnianegonty drewniane
gonty drewniane

gonty drewniane - cząstka natury

gonty drewnianegonty drewnianegonty drewniane
gonty drewnianegonty drewniane
gonty drewniane