Wooden shingleslogoHome page | How to contact us | Service map |
gonty drewnianegonty drewnianewielka brytania UK    francja FR    polska PL    włochy IT 
gonty drewnianegonty drewniane

Wooden shingles

We produce high quality roof and elevation wooden shingles
gonty drewniane
gonty drewnianegonty drewniane
gonty drewnianegonty drewniane
Pokrycie dachu

Łacenie

W praktyce podane w tabeli przekroje podłużne dla łat zabezpieczających ( łaty podłużne i powietrzne ) i dla łat nośnych konstrukcyjnych sprawdziły się. W przypadkach szczególnych zaleca się przeprowadzenie pomiaru łat nośnych wg normy DIN 1052.

Osiowy rozstaw łat nośnych powinien być taki sam jak wybrany odstęp między rzędami gontów (patrz tabela). Łaty nośne mocuje się zazwyczaj na łatach zabezpieczających lub krokwiach za pomocą gwoździ wg normy DIN 1151 lub za pomocą podobnych łączników jak np. śruby, zszywki itp. Wielkość gwoździ zależy od grubości łat i powinna odpowiadać normie DIN 1052.

Przy bezpośrednim mocowaniu łat do konstrukcji nośnych gwoździe muszą być przynajmniej 2.5 raza dłuższe od grubości łaty.

Deskowanie

Do pokrycia dachu gontami stosuje się także deskowanie oszczędnościowe. Deskowanie to lepiej się sprawdza niż deskowanie bardziej szczelne.

Grubość deskowania zależy od wymogów statycznych. ( Obliczanie wg DIN 1052). Musi być jednak przynajmniej tak grube, aby gwoździe mocujące gonty mogły być wbite w deski na głębokość ok. 18 do 25 mm.

Jakość drewna desek powinna spełniać wymogi konstrukcyjne ( przynajmniej klasa jakości III wg normy DIN 68365).

Deski mocuje się przynajmniej dwoma gwoździami (wg DIN 1151) lub innymi podobnymi łącznikami np. śrubami. Wielkość gwoździ zależy od grubości desek i musi odpowiadać normie DIN 1052.

gonty drewnianegonty drewnianegonty drewniane
gonty drewniane

gonty drewniane - cząstka natury

gonty drewnianegonty drewnianegonty drewniane
gonty drewnianegonty drewniane
gonty drewniane